Croeso i'n

Teclyn Cymraeg rhyngweithiol

Bydd pob adran yn eich helpu i gyflwyno neu ysgrifennu’n ddwyieithog yn Gymraeg a Saesneg yn ddidrafferth.

Beth sydd ar gael yn y teclyn hwn?

Adnoddau a rhaglenni ymarferol er mwyn i staff wella’u Cymraeg

Adnoddau a rhaglenni ymarferol i staff eu defnyddio gyda'u dysgwyr neu brentisiaid

w

Prentis-Iaith

Apiau cynorthwyol

Ble wyt ti’n gweithio?

Ymwybyddiaeth

Wyt ti’n ymwybodol o ddefnydd a phwysigrwydd yr iaith Gymraeg yn dy faes di, ond yn ddihyder a ddim yn gwybod ble i ddechrau?
Dyma’r adran i ti.

Dealltwriaeth

Wyt ti’n deall llawer o Gymraeg ac yn gallu defnyddio ymadroddion syml, ond angen cymorth i greu adnoddau dwyieithog? Dyma’r adran i ti.

Hyder

Wyt ti’n hyderus yn siarad neu ysgrifennu yn Gymraeg, ond angen mwy o hyder er mwyn gwella safon dy iaith? Dyma’r adran i ti.

Rhuglder

Wyt ti’n gallu siarad ac ysgrifennu yn Gymraeg, ac yn weddol hyderus yn gweithio’n ddwyieithog? Os felly, dyma’r adran i ti.